Dette skal afleveres hvert år senest 1. december:

  1. Indsende referat fra Generalforsamling. Underskrevet af dirigent og for-person.
  2. Indsende regnskab for foreningen inkl. balance. Skal underskrives at revisor og regnskansansvarlig. Hent skabelon her.
  3. Udfylde aktivitetsoversigt. Hent skabelon her
  4. Senest 31. december skal der overføres kr. 10. pr. medlem til BBUs konto.
  5. Evt. vedtægter, hvis de er blevet ændret i løbet af året

Benyttes BBUs on-line medlemsregistrering IKKE, skal følgende også indsendes:

  1. Excel liste med mindst navn, adresse, tlf., mail  og fødselsdato.
  2. Dokumentation for medlemmers kontingentbetaling (kontoudskrift el. lign.)