Sommerstævne på ny grund

Naboklage og bureaukrati tvinger de 4 stævneorganisationer til at tage en drastisk men rettidig beslutning om at flytte Sommerstævnets placering i 2024.

Sagen kort
Naboklage over støj fra Sommerstævnet førte i løbet af efteråret til en granskning i Lejre Kommunes interne arkiver for tilladelser og gældende lokalplaner. Det udmøntede sig i en kommunal beslutning om, at Efterskolen Lindenborg skal søge om en landzonetilladelse til at afholde camping. Til trods for at der har været afholdt camping hver sommer de sidste mange år.

Tilladelse
Lejre Kommune er positivt indstillet og vil gerne give tilladelse til at afholde Sommerstævne med camping på området, men en nabohøring står over deres tilladelse. Så hvis det kommer til klager og en afgørelse, der falder ud med en afvisning på landzoneansøgningen, vil det ikke være lovligt at etablere campingplads i 2024.

Rettidig beslutning
De 4 organisationer bag Sommerstævnet (Evangelisk Frikirke Danmark, Baptistkirken i Danmark, Evangelisk Frikirkes Børn og Unge samt Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund) har derfor truffet en beslutning om af afsøge andre steder for afholdelse af Sommerstævne 2024. Det er for risikabelt at vente på en landzonetilladelse, da der kan gå 10-12 uger inden man får svar. Hvis vi skal nå at finde et alternativt sted, skal vi i gang nu.

Af hensyn til stævneudvalget, som står med hele planlægningen, kan vi kun være bekendt at melde beslutningen ud nu, så de kan arbejde videre med den nye virkelighed.

Der afsøges mulige steder i Jylland. Vi forventer at have afklaring hurtigst mulig og inden Jul.

Beslutning om at være på Efterskolen Lindenborg
Både Evangelisk Frikirke Danmark og BaptistKirken har truffet afgørelse om at holde fælles Sommerstævne med placering på Lindenborg. Denne beslutning dispenseres der således fra i 2024, grundet de ovennævnte udfordringer med camping på Lindenborg.

8. december 2023
Baptistkirken i Danmark
Evangelisk Frikirke Danmark
Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
Evangelisk Frikirkes Børn og Unge

 

Følg os på Facebook og Instagram