Søg støtte til ansættelse af en lokal B&U medarbejder

BBU vil gerne støtte ansættelse af lokale Børne- og Ungdomsmedarbejdere, da det kan give et stort løft i din lokalforening.

Hvis din lokalforening/menighed kan finde 50% af lønnen, så står BBU klar til at støtte med 50%. Kontakt da [email protected] for at arbejde videre med en ansættelsesproces.


For at BBU kan støtte en lokal Børne- og Ungdomsmedarbejder, skal arbejdsopgaverne falde indenfor disse rammer:

 • Fremme BBUs værdier og formål i lokalforeningen og regionen.
 • Bidrage til medlemsvækst i lokalforeningen og BBU.
 • Bidrage til etablering af nye arbejdsgrene/projekter.
 • Ikke vedligeholde en eksisterende aktivitet, men hjælpe til medlemsvækst.
 • Implementere BBUs materialer og værktøjer i lokalforeningen.
BBUs økonomiske støtte til ansættelse af en lokal Børne- og Ungdomsmedarbejder:
 • Ansættelse af en lokal Børne- og Ungdomsmedarbejder er tidsbegrænset til 12 måneder.
 • Lokalforeningen og BBU bidrager hver med 50%.
 • Lønandelen fra BBU kan max. være 6.000 kr. pr mdr. + feriepenge.
 • Der kan søges om forlængelse i yderligere 12 måneder, hvor BBUs lønandel falder til 25%. Der skal indsendes en ny ansøgning ved forlængelse.
 • Ansøgningsfrist: Mindst 3 måneder før forventet startdato.
De praktiske rammer for ansættelse af en lokal Børne- og Ungdomsmedarbejder:
 • Den lokale Børne- og Ungdomsmedarbejder ansættes i BBU.
 • BBU udarbejder ansættelseskontrakten og Funktionærloven skal være gældende for ansættelsesforholdet.
 • Der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for den lokale Børne- og Ungdomsmedarbejder, som beskriver opgaverne i BBU og lokalforeningen.
 • BBUs sekretariatsleder, den lokale Børne- og Ungdomsmedarbejder og den lokal-ansvarlige mødes for at aftale det praktiske forløb og udførelsen af arbejdsbeskrivelsen.
 • Den lokale Børne- og Ungdomsmedarbejder og en lokal mentor har samtaler hver 8. uge.
 • Arbejdsgiveransvaret ligger hos BBU og den lokal-ansvarlige.
 • Det daglige personaleansvar og ledelse varetages af den lokal-ansvarlige.
 • Lønadministrationen ligger hos BBU. Lønandelen fra lokalforeningen skal indbetales til BBU senest sidste bankdag i hver måned. Udbetaling af løn kan først finde sted når der foreligger en underskrevet ansættelseskontrakt, en jobbeskrivelse og der er aftalt mentorordning.
 • Den lokale Børne- og Ungdomsmedarbejder aflægger en mundtlig eller skriftlig rapport til BBUs sekretariat ved udgangen af hvert kvartal, med beskrivelse af hvordan arbejdet går.
 • Aftalen bortfalder når / hvis ansættelsen ophører. Ophør meddeles skriftligt til BBUs sekretariat øjeblikkeligt. BBU opsiger ansættelsen ved manglede indbetaling af lønandel eller hvis lokalforeningen udtræder af BBU. Aftalen kan gensidigt opsiges med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned.
 • Ved misligholdelse af ansættelsesaftalen, manglende afrapportering til BBU eller manglende relevant aktivitet, kan aftalen efter skriftlig advarsel ophæves af BBU med 1 måneds varsel.