Ønsker du at skabe et godt, trygt og sikkert samvær i din lokalforening?

BBU har i samarbejde med otte andre kirkelige børne- og ungdomsorganisationer udgivet materialet ”Vi har det godt sammen”. Materialet er et pædagogisk hjælpemiddel for børneog ungdomsledere, som skal hjælpe med at udvikle et godt, trygt og sikkert samvær i kirker og kirkelige foreninger.

Der er 10 udsagn, der rammesætter det gode samvær:

• Vi hjælper hinanden
• Vi respekterer hinandensgrænser
• Vi kan tale om tro og tvivl
• Vi er gode til at sige undskyld
• Vi taler ordentligt til hinanden
• Vi spørger, før vi deler billeder
• Vores tøj passer til aktiviteterne
• Piger og drenge sover hver for sig
• Her er ingen rusmidler
• Vi holder døren åben

Der er også en pixibog, som kan bruges som dialogstarter med
deltagerne, hvor de 10 udsagn bliver uddybet. Klik på billedet til højre for at hente pixibogen i pdf.

Materialet skulle være tilgængelig i din lokalforening.