Der er forskel på den støtte man kan søge i kommunerne, så derfor skal du selv søge den konkrete information hos din kommune.

Du skal typisk søge efter “Støtte til folkeoplysende aktiviteter” eller “Foreningsarbejde”.

Det er en forudsætning at din lokalforening er godkendt som en folkeoplysende forening i kommunen.

Kommunerne kan give tilskud på tre områder:

  • Støtte til lokaleleje. Hvis din forening ikke har fået anvist et lokale fra kommunen, men skal leje lokale(r) et andet sted – f.eks. af din lokale kirke – så er det ofte muligt at søge støtte til lokaleleje. Det kræver en lejekontrakt. 
  • Aktivitetstilskud. Flere kommuner udbetaler et aktivitetstilskud til foreninger. Tilskuddet kan være baseret på antallet af medlemmer i en vis aldersgruppe.
  • Lederuddannelse. Flere kommuner udbetaler tilskud til ledertræning. Tilskuddet kan være en vis andel af udgiften eller baseret på antallet af medlemmer i en vis aldersgruppe.

Gå på opdagelse på din kommunes hjemmeside eller kontakt kommunen direkte.