Promoveringsvideoer

Vil du høre mere eller fortælle andre om vores lejre og tilbud for børn og unge. Så kan du klikke ind og finde promoveringsvideoer til alle vores initiativer. Du er meget velkommen til at afspille videoerne  for din menighed eller lignende for at sprede budskabet om, hvad der er af aktiviteter.

SHIP – kursus for teenagere

SHIP er EFBU og BBU’s discipelskabs- og lederkursus for teenagere i alderen 13-17 år, der strækker sig over tre weekender i det kommende skoleår.

SHIP står for ”See, He is perfect”, og fokuserer helt overordnet på discipelskab (discipleSHIP), lederskab (leaderSHIP) og fællesskab (fellowSHIP). Kurset er et samarbejde mellem EFBU (Evangelisk Frikirkes Børn & Unge) og BBU (Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund).

SHIP er et kursus for dig, der…

 • gerne vil lære mere om Gud, og hvad det vil sige at følge Ham.
 • gerne vil være med i et kristent fællesskab sammen med andre teenagere. 
 • gerne vil opleve, hvad et fællesskab med Jesus betyder i netop dit liv.

Denne sæson består af tre weekender, som foregår forskellige steder i landet (kurset kræver ikke, at man deltager på alle weekender, selvom det er at foretrække).

Weekender i sæson 2023/24:

3-5. november 2023 (Aalborg)

2-4. februar 2024 (Grindsted)

12-14. april 2024 (Roskilde)

Undervisningen er inspireret af bogen “Led med dit liv”, som EFBU og BBU har udgivet sammen med ProRex

Der bliver også tid til sjov, ballade og hygge – samt tid til at danne relationer på tværs af kirker og bygrænser.

Pris per weekend: 250 kr. (der tilbydes refusion af billigste transportudgift som overstiger 250,- kr.) 

Tjek SHIPs Facebookside: https://www.facebook.com/seeheisperfect, som løbende vil blive opdateret med info.

Har du spørgsmål til SHIP, er du velkommen til at skrive en besked på Facebook eller kontakte os via vores nye e-mailadresse: 

[email protected].

Led med dit liv – onlineforløb

Et onlineforløb for dig der gerne vil udvikle dit lederskab!

Online forløb for ledere (16+) i EFBU og BBU

Tilmelding til: [email protected]

Kursusleder: Sofie Hansen og Jakob Martens

Levit – lovsangskursus

Levit er et tilbedelsesprojekt i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU), hvis mål er at udvikle det musikalske og kreative miljø i baptistkirkerne.

Visionen bag ’Levit’ udspringer fra den gammeltestamentlige fortælling om levitterne. Levitterne var en af Israels 12 stammer og de havde en helt speciel funktion i Israel. Gennem generationer tjente de i Templet ved siden af præsterne – blandt andet som sangere og tempeltjenere. Levitterne dedikerede al deres tid til at lede Israels folk ind i tilbedelse, og tjene Gud med deres evner.

Levitternes fortælling er inspirerende, fordi den handler om en gruppe mennesker, der havde et kald. De investerede energi og tid i deres musikalske håndværk samt åndelig karakter og funktion som ledere af Israels tilbedelse. På ’Levit’ ønsker vi at inspirere og udfordre deltagerne til at give sig i kast med disse to aspekter af livet som lovsanger. Ligeledes sætter vi fokus på at skabe kunst samt at udforske kreativitetens uvurderlige betydning for troslivet.

 

Passion og kvalitet
I praksis består ’Levit’ af 5 intense weekender fordelt rundt i landet. Projektet involverer 7-9 passionerede deltagere i aldersgruppen 16-22 år, der hver især er musikalsk engageret i deres menigheder og brænder for kreativitet. Vi ønsker at udvikle deltagerne personligt, musikalsk og åndeligt samt at udruste dem til at bringe fornyelse, passion og kvalitet i deres menigheders musikarbejde.

På weekenderne har vi 4 undervisningsspor: 

Tilbedelse giver deltagerne et teologisk indspark ved blandt andet at sætte fokus på de hebraiske og græske ord for ’tilbedelse’ samt hvilke egenskaber, der er essentielle for en lovsanger at investere i.

Tabernaklet  prøves forskellige ’gudsmøder’ af, f.eks. Lectio Divina og Ignatius-læsning.

Groove modtager deltagerne undervisning fra kompetente musik- og sangpædagoger sideløbende med at der gennem bandsammenspil opøves et lovsangsrepertoire. I løbet af projektet fungerer deltagerne som lovsangsband til to gudstjenester, og får dermed sat det lærte i praksis.

Skabt til at Skabe kommer den kunstneriske kreativitet i spil, da deltagerne selv producerer musik og lyrik. Flere af disse sange indspilles og udgives på en EP til ’Sommerstævnet’ i Mariager. Vi ønsker med disse sange at sætte ærlige ord og toner på livet med Gud. Ligeledes ønsker vi at inspirere til sangskrivning og skaberlyst i den lokale menighed.

Skabt til at skabe
’Levit’ er nemlig ikke kun for projektets deltagere. ’Levit’ ønsker at sætte fokus på, hvordan den kreative kultur i baptistkirkerne har det, og hvordan den ville kunne se ud. Regionale workshops, ’Skabt til at Skabe’ temagudstjenester og andre tiltag vil inspirere og støtte landets unge baptister til at tage favntag med kreativitet, herunder musik og kunst, og den iboende skaberlyst.

På ’Levit’ tror vi nemlig på, at vi alle blev skabt til at skabe. Som ikoner på en kreativ Skaber ligger skaberlysten som en stærk nødvendighed gemt i mennesket. Fra børnehavens farverige tegninger til den aldrendes erindringsbog – vi skaber konstant, og søger derigennem at behandle de følelser som livet aflejrer i vores sind. Teologen Per Frick Høydal beskriver dette således: ”Indtryk, der ikke kommer til udtryk, skaber nedtrykthed.

På ’Levit’ er vi interesserede i at udforske denne ’skabende nødvendighed’ og det potentiale kreativiteten rummer for vores daglige trosvandring og menighedsfællesskab. Som projekt drømmer ’Levit’ om at bidrage med ærlige ord, opløftende toner, energiske bevægelser og farverige penselstrøg til Guds smukke og evigt foranderlige kunstværk.

 

OBS! Vi har på nuværede tidspunkt ikke datoer for en ny sæson af Levit. Men håber på det i nær fremtid!

Jeremias – lederkursus

Vi vil gerne præsentere dig for Jeremias anno 2022/2023. Jeremias er et kursus for 18-21 årige og/eller dig som går på en ungdomsuddannelse.

Jeremias er et lederkursus for dig som er lokalt engageret som leder i din kirke eller dig som ønsker at være leder lokalt eller nationalt – det er dog ikke et krav at være involveret i lokalt kirkeligt arbejde.

 

På Jeremias vil der være mulighed for at arbejde med sig selv og sine kompetencer som leder. Ydermere vil alt hvad vi gør holdes op imod hvem Jesus er, som leder og hvem vi er i Jesus. På Jeremias ønsker vi også at tjene som Jesus, lede som Jesus og påvirke som Jesus.

 

Du skal melde dig til Jeremias hvis:

– Du brænder for at påvirke dine omgivelser

– Du tror på at ledelse er vigtigt

– Du ønsker at udvikle dig selv og dine kompetencer

– Du drømmer om at dele din passion med andre unge ledere

 

KONCEPT

 • 4 kursus weekender / fra fredag til søndag
 • 4 regionale samlinger / onsdag aften
 • Målgruppe / 16 – 21 år og/eller går på en ungdomsuddannelse

LOKATION

Alle fire weekender afholdes på Efterskolen Lindenborg, Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde. Vi er så heldige at skulle tilbringe undervisningstimerne med havudsigt til fjorden, og at være i skønne omgivelser alle fire weekender.

 

TILMELDING:

Du tilmelder dig ved at sende en mail til [email protected], hvor du har disse informationer med:

 • Navn
 • Adresse
 • Mail
 • Telefonnr.
 • Fødselsdato
 • Kort tekst om hvorfor du gerne vil med

Det koster 2.500 kr. at deltage på Jeremias. Vi tror dog at din lokale menighed rigtig gerne vil støtte op om din ledertræning. Måske vil de gerne give hele beløbet. Du får refunderet transport med billigste offentlige transport eller kørsel i egen bil, hvis I er flere der kører sammen.

OBS! Vi har på nuværede tidspunkt ikke datoer for en ny sæson af Jeremias. Men håber på det i nær fremtid!