I et land hvor uddannelse er den eneste vej frem, er unge særdeles sårbare når tiltrækkelig uddannelse er forbeholdt de velstillede. Børn og unge i NLC og omkring liggende er uddannelsesmæssigt blevet svigtet af landet og det nuværende ustabilitet har forværret situationen. Projektet Yonatan har til hensigt at støtte børnehjemmets vision om at styrke unge til at kunne blive et selvstændigt, selvforsørget individer ved at tilbyde kurser i engelsk og basale IT kunnen. I samarbejde med unge frivillige fra den lokale kirke i byen Kalaymyo og frivillige erhveruddannet unge fra danmark ønsker vi at supplere de eksisterende med nye kurser der vil være til gavn for de unge i et land med høj arbejdsløshed.

Lidt om landet Myanmar

Myanmar, et land i sydøstasien, er også kaldt det gyldne land da det er rig på naturressourcer såsom jade og guld. Landet er opdelt i 14 stater og regioner, som hver har deres egen administration. Det er befolket af ca. 135 forskellige befolkningsgrupper der samlede tæller knap 58 mio indbygger. Det er dog burmeserne der udgør hovedparten hvoraf omkring 30% består af Ikke-burmesiske folkeslag. I årtier har forskellige minoriteter kæmpet for større selvstyre gennem væbnede grupper. Med militærkuppet i 2021 er flere stater under krigzoner. Ifølge UNICEF er næsten 78% af befolkningen under fattigdomsgrænsen. Alt dette gør at langt de fleste af børn og unge lever hver dag med store udfordringer.