Historien om BBU

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund blev stiftet 1. januar 1998 som en fusion af:

  • Danske Baptisters Ungdomsforbund
  • Det Danske Baptistsamfunds Søndagsskoleråd

Man ønskede at samle det ikke uniformerede børne- og ungdomsarbejde, der udgår fra danske baptistmenigheder, på en sådan måde, at det enkelte medlem følges fra sine barne- og ungdomsår til et aktivt menighedsliv.

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation med tilknytning til Baptistkirken i Danmark. Organisationen har ca.  1100 medlemmer under 30 år, fordelt på knap 20 lokaleforeninger, som her så har børneklubber, søndagsskoler, væresteder, teenage- og ungdomsgrupper og gospelkor under sig. 

BBU’s formål er at samle, styrke og udvikle det børne-, ungdoms- og musikarbejde, der udgår fra danske baptistmenigheder. 

På grundlag af bekendelsen af den treenige Gud, som den er indeholdt i den kristne kirkes bekendelser, og som den særligt kommer til udtryk i den baptistiske tradition arbejder BBU, for at:

  • Lede børn og unge til personlig tro og levende fællesskab med Gud. 
  • Hjælpe børn og unge til at finde ind i et kristent fællesskab, hvor de kan vokse, udrustes og udvikle deres fulde potentiale som en aktiv del af Guds økumeniske familie.
  • Inspirere til engagement i mennesker, netværk og projekter på såvel lokalt som nationalt og globalt plan

Vores værdier

Kristent

Ungt

Kvalitet

Enkelt

Nytænkende

Fremtidigt

Handling

Professionelt