Ressourcer / Persondataforordning

Persondataforordning

Her kan du læse BBU privatlivspolitik
 
Lokal foreningerne kan vælge mellem to modeller. I model 1 opbevarer man kun de data som skal bruges til kontingentopkrævning. Ønsker man at opbevare flere data end de som er nødvendige for kontingentopkrævning, så skal man benytte model 2
 
Model 1 - Kun opbevarer af data til kontingentopkrævning:
I denne model laver man fælles dataansvar med BBU, hvilket betyder at BBU sørger for langt det meste af den nødvendige dokumentation. I denne model skal der ikke indhentes samtykke fra alle medlemmer, da kun nødvendige data for kontingentopkrævning opbevares. Lokalforeningen har to opgaver:
  1. Udfylde de fire grå felter i skabelon for databehandlingsproces (Word-fil). Mail skemaet til bbu@bbunews og opbevar den som dokumentation
  2. Udfylde de fem grå felter og underskriv aftalen om fælles dataansvar (PDF-fil). Mail dokumentet til bbu@bbunews og opbevar den som dokumentation 
Model 2 - Opbevarer flere data end til brug ved kontingentopkrævning:
Denne model skal benyttes, hvis lokalforeningerne ønsker at opbevare flere data, end de som vedrører kontingentopkrævning. I dette tilfælde skal lokalforeningen:
  1. Beskrive persondatapolitik
  2. Indhente samtykke fra alle medlemmer
  3. Beskrive procedurer for opbevaring og sletning af data
  4. Indhente databehandleraftaler
Kontakt BBUs sekretariat hvis lokalforeningen ønsker hjælp til beskrivelserne i model 2
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262