Støtte

Lokalforeninger i BBU skal have de bedste muligheder for at kunne lave spændende aktiviteter for medlemmerne og derfor er det muligt for lokalforeningerne at søge støtte i 4 forskellige puljer.
 
Støtte til eksisterende aktivitet:
 • BBU dækker op til 25 % af de samlede udgifter. BBUs støtte kan max. være kr. 5.000
 • Der gives til foreningens normale aktiviteter og aktiviteter som tidligere har fået støtte
 • Der dækkes kun udgifter som er direkte forbundet med aktiviteten og ikke indkøb af materiel som f.eks. lyd- og lysanlæg og AV-udstyr
Støtte til medarbejdertræning:
 • BBU dækker op til 50 % af de samlede udgifter. BBUs støtte kan max. være kr. 20.000
 • Der gives til deltagelse i relevant ekstern medarbejdertræning, netværkssamlinger og studiebesøg
 • Der gives til medarbejdertræning i lokalforeningen
 • Udgifter der dækkes kan være rejseudgifter, deltagergebyrer, indkvartering, madindkøb og undervisere
 • Der gives ikke støtte til BBUs nationale medarbejdertræning
Støtte til ny udadvendt aktivitet:
 • BBU dækker op til 75 % af de samlede udgifter. BBUs støtte kan max. være kr. 20.000
 • Der gives til aktiviteter for børn, teenagere og unge, der ikke normalt kommer i foreningen. Foreningens medlemmer må gerne deltage i aktiviteten. Formålet med aktiviteten er, at inddrage deltagerne i foreningens aktiviteter og rekruttere nye medlemmer
 • Foreningens normale aktiviteter støttes ikke via denne pulje, men kan søges i puljen ”Støtte til eksisterende aktivitet
 • Der dækkes kun udgifter som er direkte forbundet med aktiviteten og ikke til indkøb af materiel som f.eks. lyd- og lysanlæg og AV-udstyr
Støtte til opstart af ny lokalforening:
 • BBU dækker op til 100 % af opstartsudgifterne dog maksimalt 20.000 kr.
 • Gives til opstart af en lokalforening, som søger optagelse i BBU og består af mindst 10 kontingentbetalende medlemmer under 30 år
 • Udgifter der dækkes skal være direkte forbundet med opstart af lokalforeningen og vil typisk være inventar, udstyr og materialer
 • Ved opstart af lokalforening tilbyder BBU forskellige pakkeløsninger. Yderligere information fås hos bbu@bbunews.dk
Udbetaling af støtte:
For at få udbetalt støtten fra BBU, skal man senest én måned efter aktiviteten indsende følgende til bbu@bbunews.dk:
 • Dokumentation for udgifterne (regnskab, regninger og lignende)
 • 3-5 linjers inspirerende beskrivelse af den afholdte aktivitet, som bruges i nyhedsmail m.m.
 • 2-4 billeder, som kan bruges i nyhedsmail m.m.

BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262