Støtte / Opstart af ny lokalforening

Opstart af ny lokalforening

Nye BBU lokalforeninger kan ansøge om støtte til opstart:
 • BBU dækker op til 100 % af opstartsudgifterne dog maksimalt 20.000 kr.
 • Gives til opstart af en ny lokalforening, som søger optagelse i BBU og består af mindst 10 kontingentbetalende medlemmer under 30 år
 • Udgifter der dækkes skal være direkte forbundet med opstart af lokalforeningen og vil typisk være inventar, udstyr og materialer
 • Ansøgningen skal afleveres senest seks måneder efter optagelse i BBU
 • Svar på ansøgning gives i løbet af 14 dage
 • For at få udbetalt støtten, skal man senest seks måneder efter optagelse i BBU indsende følgende til bbu@bbunews.dk:
  • Dokumentation for udgifterne (regnskab, regninger og lignende)
  • 3-5 linjers inspirerende beskrivelse af den nye lokalforening, som bruges i nyhedsmail m.m.
  • 2-4 billeder med tilladelse til at blive brugt i nyhedsmail m.m.
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262