Vi tror
Sidebar light green

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund er en kirkelig børne- og ungdomsorganisation med tilknytning til Baptistkirken i Danmark. Organisationen har ca.  900 medlemmer fordelt på knap 30 lokale børneklubber, søndagsskoler, væresteder, teenage- og ungdomsgrupper og gospelkor. 

BBU’s formål er at samle, styrke og udvikle det børne-, ungdoms- og musikarbejde, der udgår fra danske baptistmenigheder. 
På grundlag af bekendelsen af den treenige Gud, som den er indeholdt i den kristne kirkes bekendelser, og som den særligt kommer til udtryk i den baptistiske tradition arbejder BBU, for at:

  • Lede børn og unge til personlig tro og levende fællesskab med Gud. 
  • Hjælpe børn og unge til at finde ind i et kristent fællesskab, hvor de kan vokse, udrustes og udvikle deres fulde potentiale som en aktiv del af Guds økumeniske familie.
  • Inspirere til engagement i mennesker, netværk og projekter på såvel lokalt som nationalt og globalt plan
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262