Støtte / Medarbejdertræning

Medarbejdertræning

BBU lokalforeninger kan ansøge om støtte til medarbejdertræning:
 • BBU dækker op til 50 % af de samlede udgifter. BBUs støtte kan max. være kr. 20.000
 • Der gives til deltagelse i relevant ekstern medarbejdertræning, netværkssamlinger og studiebesøg
 • Der gives til medarbejdertræning i lokalforeningen
 • Udgifter der dækkes kan være rejseudgifter, deltagergebyrer, indkvartering, madindkøb og undervisere
 • Der gives ikke støtte til BBUs nationale medarbejdertræning
 • Ansøgningsfrist er senest 14 dage før at medarbejdertræningen afholdes
 • Svar på ansøgning gives i løbet af 14 dage
 • For at få udbetalt støtten, skal man senest én måned efter aktiviteten indsende følgende til bbu@bbunews.dk:
  • Dokumentation for udgifterne (regnskab, regninger og lignende)
  • 3-5 linjers inspirerende beskrivelse af den afholdte aktivitet, som bruges i nyhedsmail m.m.
  • 2-4 billeder med tilladelse til at blive brugt i nyhedsmail m.m.
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262