Ledertræning / Levit

En tro der skaber
Levit er et tilbedelsesprojekt i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU), hvis mål er at udvikle det musikalske og kreative miljø i baptistkirkerne.
 
 
 
Visionen bag ’Levit’ udspringer fra den gammeltestamentlige fortælling om levitterne. Levitterne var en af Israels 12 stammer og de havde en helt speciel funktion i Israel. Gennem generationer tjente de i Templet ved siden af præsterne – blandt andet som sangere og tempeltjenere. Levitterne dedikerede al deres tid til at lede Israels folk ind i tilbedelse, og tjene Gud med deres evner. 

Levitternes fortælling er inspirerende, fordi den handler om en gruppe mennesker, der havde et kald. De investerede energi og tid i deres musikalske håndværk samt åndelig karakter og funktion som ledere af Israels tilbedelse. På ’Levit’ ønsker vi at inspirere og udfordre deltagerne til at give sig i kast med disse to aspekter af livet som lovsanger. Ligeledes sætter vi fokus på at skabe kunst samt at udforske kreativitetens uvurderlige betydning for troslivet.
 
 
Passion og kvalitet
I praksis består ’Levit’ af 5 intense weekender fordelt rundt i landet. Projektet involverer 7-9 passionerede deltagere i aldersgruppen 16-22 år, der hver især er musikalsk engageret i deres menigheder og brænder for kreativitet. Vi ønsker at udvikle deltagerne personligt, musikalsk og åndeligt samt at udruste dem til at bringe fornyelse, passion og kvalitet i deres menigheders musikarbejde.

På weekenderne har vi 4 undervisningsspor: 
Tilbedelse giver deltagerne et teologisk indspark ved blandt andet at sætte fokus på de hebraiske og græske ord for ’tilbedelse’ samt hvilke egenskaber, der er essentielle for en lovsanger at investere i.

I Tabernaklet  prøves forskellige ’gudsmøder’ af, f.eks. Lectio Divina og Ignatius-læsning.

I Groove modtager deltagerne undervisning fra kompetente musik- og sangpædagoger sideløbende med at der gennem bandsammenspil opøves et lovsangsrepertoire. I løbet af projektet fungerer deltagerne som lovsangsband til to gudstjenester, og får dermed sat det lærte i praksis.

I Skabt til at Skabe kommer den kunstneriske kreativitet i spil, da deltagerne selv producerer musik og lyrik. Flere af disse sange indspilles og udgives på en EP til ’Sommerstævnet’ i Mariager. Vi ønsker med disse sange at sætte ærlige ord og toner på livet med Gud. Ligeledes ønsker vi at inspirere til sangskrivning og skaberlyst i den lokale menighed.
 
 
 
Skabt til at skabe
’Levit’ er nemlig ikke kun for projektets deltagere. ’Levit’ ønsker at sætte fokus på, hvordan den kreative kultur i baptistkirkerne har det, og hvordan den ville kunne se ud. Regionale workshops, ’Skabt til at Skabe’ temagudstjenester og andre tiltag vil inspirere og støtte landets unge baptister til at tage favntag med kreativitet, herunder musik og kunst, og den iboende skaberlyst.

På ’Levit’ tror vi nemlig på, at vi alle blev skabt til at skabe. Som ikoner på en kreativ Skaber ligger skaberlysten som en stærk nødvendighed gemt i mennesket. Fra børnehavens farverige tegninger til den aldrendes erindringsbog – vi skaber konstant, og søger derigennem at behandle de følelser som livet aflejrer i vores sind. Teologen Per Frick Høydal beskriver dette således: ”Indtryk, der ikke kommer til udtryk, skaber nedtrykthed.

På ’Levit’ er vi interesserede i at udforske denne ’skabende nødvendighed’ og det potentiale kreativiteten rummer for vores daglige trosvandring og menighedsfællesskab. Som projekt drømmer ’Levit’ om at bidrage med ærlige ord, opløftende toner, energiske bevægelser og farverige penselstrøg til Guds smukke og evigt foranderlige kunstværk.
 
 
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262