Ledertræning / Lederskolen

Lederskolen

 
Væksthusets lederskole er et to-årigt læringsforløb for dig, som arbejder som frivillig leder i menigheden eller har ledelsesansvar på din arbejdsplads og gerne vil dygtiggøre dig i lederskab med et kristent værdigrundlag.
 
Undervisningsforløbet er tilrettelagt med 8 lørdage fordelt over to år og har form som et “loop”, der gentages hvert andet år. Lederskoleforløbet er inddelt i tre fokusområder, som stiller skarpt på at udvikle lederens kald, karakter og kompetencer.
 
Kald - Udgangspunktet for alt liv og tjeneste som kristen er en grundlæggende forståelse og fornemmelse for Guds kald. Først og fremmest erkendelsen af, at vi er Guds børn, og dernæst erfaringen af at være i tjeneste.
 
Karakter - Lederens karakter, det indre liv og den måde, vi er ledere på, er formet af den karakter, vi bærer med os gennem livet. Karakter formes over tid, og vores arbejde og tjeneste som ledere står og falder med den “dannelse”, vi har med os. Derfor er kendskabet til os selv, vores styrker og svagheder et vigtigt led i udviklingen og modenheden som leder.
 
Kompetencer - De evner, gaver og kompetencer, vi har som ledere, skal udvikles, så vi bærer dem med os som en god værktøjskasse til de opgaver og det ansvar, vi har. Evnen til at kunne lede sig selv, bruge sin tid godt, løse opgaver og samarbejde med andre er vigtigt. Lederens evne til at dele visioner for fremtiden, lægge strategier og støtte og udfordre andre medarbejdere er vigtigt at kunne mestre.
 
Under disse tre overskrifter vil vi på lederskolen arbejde med følgende områder: Lederens selvbillede - "Darksides" - Troshistorie - Personlighedstyper og ledelse - Mentoring - Integritet - Teamledelse - Vision - Strategi - Tidsstyring - Forandringsledelse.

Undervisningen er tilrettelagt således, at fokus ligger på at udvikle selv- og teamledelse ud fra bibelske principper og med konkrete ledelsesværktøjer som mål. De otte samlinger vil være en kombination af oplæg, undervisning og gruppesamtaler. I grupperne arbejdes der med, hvordan lederskab omsættes fra teori til praksis i forhold til de konkrete udfordringer, vi møder i kirke- og arbejdsliv. Til hver kursuslørdag vil der være et pensum af bøger og artikler, som det forventes bliver læst som forberedelse til undervisningen. Det forventes ligeledes, at du er aktiv i en lokal menighed, deltager på alle otte kursusdage og er tilknyttet en mentor efter eget valg under forløbet.
 
 
BBU støtter BBUere som deltager i Lederskolen med kr. 250
 
 
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262 | bbu@bbunews.dk