Om BBU / Landsmøde

Landsmøde

BBUs Inspirationsdag med Landsmøde afholdes lørdag d. 10. september 28. august kl. 9.30-16.00. Vi mødes i Odense Baptistkirke, Klosterbakken 11, 5000 Odense.

Det bliver en spændende dag, hvor du kan være med til at forme BBUs fremtid.

Vi starter med en drøftelse af, hvad lokalforeningerne og BBU bør gøre. Gør vi så det og gør vi det godt nok?

Vi får også bl.a. besøg fra DUF, som vil fortælle om deres store erfaring med frivillighed og rekruttering, som det har opbygget gennem alle DUF medlemsorganisationer

BBU har rigtig meget spændende internationalt arbejde i gang. På mødet får du mere viden om arbejdet og kan stille spørgsmål til nogle af de unge, som er aktive i vore internationale teams.

I samarbejde med EFBU har BBU nogle rigtig gode ledertræningstilbud, som vil blive præsenteret.

”Led med dit liv” er den frivilliges ”grundbog” i BBU og på Inspirationsdagen vil du blive introduceret til, hvordan du kan arbejde med den i det lokale arbejde og personligt. Der er rigtig mange gode byggesten at hente fra dette materiale, som alt sammen ligger tilgængelig på www.ledmedditliv.dk.

Du kan også blive opdateret på at søge støtte til dine projekter og hvordan du kan køre det administrative arbejde på den bedste måse. Glæd dig. Der er rigtig meget at hente.

Naturligvis skal vi også afholde selve landsmødet, hvor der bl.a. er valg til Landsledelsen. Der skal vælges mindst to nye ind i landsledelsen. Her kan du også høre formandens beretning og være med til at beslutte BBUs budget.
  
Glæd dig til en spændende dag d. 10. september. Saml gerne en bil-fuld (eller flere) fra din lokalforening.

Dagens program
09.30 Morgenkaffe
10.00 Velkomst
10.10 Hvad lokalforeningernes og BBUs opgave
11.10 Administrationen i lokalforeningerne
11.30 Frivillighed og rekruttering
12.30 Frokost
13.15 Information om det internationale arbejde
13.30 Landsmøde
15.00 Kaffe
15.15 Information om SHIP, Jeremias, Levit og 20+
15.30 Led med dit liv.
15.40 Hvordan søges penge hos BBU og DUF
15.50 Afslutning

Alle kan deltage i Landsmødet, men det er kun medlemmer af BBU’s lokalforeninger og Landsmedlemmer som har stemmeret til selve Landsmødet. Du kan godt nå at blive Landsmedlem i denne seje organisation, hvis du klikker her.
 
Hvis du vil se 2022 Landsmødematerialet, kan du klikke her.
 
Hvis du vil læse referatet fra Landsmødet 2021, kan du klikke her.
 
På Landsmødet skal der vælges:
1 formand - Opstillet: Nicolas Fromsejer
2 næstformænd - Opstillet: Ingen
4 medlemmer - Opstillet: Astrid Vesterager, Sambuh Langle, Cung Hu Zaarthang og Frederik Rask.
 
Kandidater kan opstilles helt frem til selve valget og har du lyst til at vide mere om at sidde i Landsledelsen, kan du kontakte Nicolas Fromsejer
 
Det er gratis at deltage. BBU refunderer transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel eller kørsel i egen bil til efter statens lave takst for kørsel. Refusionsskemaer udleveres d. 10. september.

Alle lokalforeninger bedes senest 1/9 maile antal deltagere til bbu@bbunews.dk. Landsmedlemmer og øvrige bedes også tilmelde sig inden 1/9.
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262