Ressourcer / COVID-19/Corona

COVID-19/Corona

Informationer pr. 21.05.2021:
 
Retningslinjer for indendørs foreningsaktivitet:
 • Forsamlingsloftet er på 50 indendørs og 100 udendørs. (gælder for alle aldre)
 • Medlemmer på 18+ år skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. Det er den enkeltes ansvar at have et gyldigt coronapas.
 • Der er ikke krav om tjek af coronapas ved ankomst. Derimod skal der laves en stikprøvekontrol én gang dagligt, hvor alle tilstedeværendes pas tjekkes
 • Medlemmer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i foreningslokaler, så længe de ikke deltager i en foreningsaktivitet. Det betyder, at hvis du er tilskuer til et oplæg eller en øvelse, så skal du bære mundbind, hvis du går eller står. Undervisere, oplægsholdere etc. må gerne stå op uden at bære mundbind eller visir.
 • I lokaler skal der opsættes informationsmateriale om coronapas, muligheden for bortvisning ved manglende coronapas eller mundbind.
 • Der skal også laves en stikprøvekontrol om brug af mundbind eller visir for alle over 12 år mindst én gang dagligt.
 • Der må maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.
 • Foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen Det er dog vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.
 • Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Herunder krav om mundbind, rengøring, udluftning osv.
 • Der er fortsat ikke kommet retningslinjer for indendørs overnatning. Vi anbefaler at overnatte med 1 meters afstand indendørs.
 • Det er muligt at overnatte i telte og shelters efter gældende retningslinjer
 
 
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262