Ressourcer / COVID-19/Corona

COVID-19/Corona

Informationer pr. 05.11.2020:
 
Der indføres nu skærpede restriktioner i en række nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Læsø og Vest Himmerland.
 
Restriktionerne gælder foreløbigt de næste fire uger, til og med den 3. december.
 
For foreningslivet gælder det at:
  • Vi opfordres til at lukke ned for alle fysiske foreningsaktiviteter.
  • Al færdsel ind og ud af kommunen som ikke er nødvendigt, bør undlades. Dette gælder også foreningsrelateret færdsel.
  • Kommunale og statslige fritids- og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang.
Informationer pr. 29-10-2020:
 
Vi ved, at rigtig mange af jer lige nu gerne vil vide, hvordan I skal afvikle aktiviteter. Vi forventer der kommer nogle opdaterede retningslinjer med en udvidet beskrivelse af eksempelvis mundbind i løbet af denne uge. Med henblik på at hjælpe jer, indtil de opdaterede retningslinjer kommer, er hermed DUFs opsamling og tolkning af de gældende regler. BBU laver ikke egne tolkninger , men følger det som DUF formidler.

Indtil de opdaterede retningslinjer kommer, anbefaler vi, at I følger de nuværende retningslinjer for henholdsvis indendørs foreningsaktiviteter og udendørs foreningsaktiviteter.

Retningslinjer for udendørs foreningsaktiviteter 

Retningslinjer for indendørsaktiviteter

Der er to væsentlige undtagelser for forsamlingsforbuddet, som kan være relevante for foreningerne:
  1. Foreningsaktiviteter for børn- og unge op til 21 år er undtaget. Her gælder forsamlingsforbud på 50 personer.
  2. Arrangementer hvor deltagerne i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Her kan deltage op til 500 personer
Hvornår er man deltagende i en aktivitet?
Mange spørger, hvornår man deltager i en aktivitet med henvisning til 21 års-reglen og om det kun er unge under 21, der må være udøvende, hvis man skal undtages for forsamlingsforbuddet på 10 personer. DUF vurderer, at aktivitet i dette tilfælde kan defineres som gruppearbejde, workshop, leg, øvelse eller lign. Deltager man i aktiviteten som andet end leder/træner/facilitator, så er man udøvende deltager. Myndighederne skriver: Der må deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Er en eller flere af deltagerne/de udøvende over 21 år, så er det forsamlingsforbuddet på 10 personer der gælder.


Hvornår skal man bære mundbind eller visir?
Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg i idræts- og foreningsfaciliteter. Der kommer som nævnt indledningsvis forhåbentligt snart, mere information om dette. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både besøgende samt ansatte tilknyttet den pågældende aktivitet. For ansatte gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, med mindre de befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil kunderne eller besøgende ikke har adgang.

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur. Kravet om mundbind gælder ikke udendørs. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og udøvere m.v. under en kultur- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og efter optræden og udøvelse mv.

Et konkret eksempel: Når en gruppe unge over 12 år ankommer og venter på deres kammerater, skal de bære mundbind. Mens de instrueres i aftenens program kan de også bære mundbind. Når aktiviteten sættes i gang, kan de tage mundbindet af. Når aktiviteten er slut skal de påføre sig mundbind igen. Træneren/lederen behøver ikke bære mundbind under aktiviteten.

Indørsovernatning frarådes, men OK i telte og shelters:
Kulturministeriet fraråder alle arrangementer med indørs overnatning. Der kan være en undtagelse på socialministeriets område for særligt udsatte børn- og unge. Overnatning i telte/shelters bør ske efter Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne. Foreninger kan lave konkrete retningslinjer for det. Vær dog opmærksom på eventuelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til afholdelse af sociale arrangementer samt arrangementer med overnatning.”
 
Hvad gælder for familieaktiviteter?
Kulturministeriet skriver: ”Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en aktivitet med mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende” DUF tolker det derfor sådan, at det må være forsamlingsforbuddet på 10 personer, som er gældende ved familieaktiviteter, med forbehold for, at der må deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Det er jer, der vurderer hvor mange voksne, der skal til for at afvikle et arrangement forsvarligt. Ved en aktivitet for meget små børn, kan der fx være behov for flere voksne end ved en aktivitet for unge.

Kan man være samlet flere grupper af 10 (eller 50 hvis deltagerne er under 21 år) personer samtidig?
Her skriver myndighederne at ” Hvis der er flere grupper til stede på det samme område, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne ledere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 10 personer, vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang. Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 50 deltagere”

Denne undtagelse er lavet for at f.eks. 5 eller 10 fodboldhold kan træne samtidig på det samme stadion med flere fodboldbaner – altså en situation hvor de er meget tydeligt adskilt. Derfor skal I sørge for, at hvis I har flere grupper samlet på samme adresse samtidigt, at grupperne er både tydeligt og effektivt adskilte, ellers vil det være brud på forsamlingsforbuddet.

Regler for stillesiddende arrangementer med op til 500 deltagere.
Der er ikke, et selvstændigt sæt retningslinjer for stillesiddende arrangementer, hvor man må være op til 500 personer. Derfor kan vi kun forholde os til det som står i bekendtgørelsen: ”Deltagerne er i al væsentlighed siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende”

Et konkret eksempel på, hvordan man kunne afvikle et arrangement efter denne model kunne være en andagt, et møde eller en gudstjeneste, hvor deltagerne bære maske når de ankommer. De sætter sig på pladser med en meters mellemrum, i et lokale med ansigtet i samme retning, fx mod en scene eller en talerstol. Når deltagerne har sat sig på deres plads, kan de tage masken af og lytte til en tale, en prædiken eller hvad der nu er tale om. Deltagerne må kun rejse sig, for at gå på toilettet eller for at gå op talerstolen/scenen osv. og skal benytte maske når de bevæger sig rundt. Hvis der skal indtages mad, skal det forgå på pladserne, og vi fraråder at man stimler sammen om en buffet, men at I benytte jer af mad der er potionsanrettet. DUF vurdere ikke, at der er mulighed for at lave gruppearbejde, workshops eller lignende i forbindelse med et sådan arrangement: Deltager skal sidde på faste pladser.

Husk at der ved sang, skal være 2 meters afstand mellem deltagerne.

Efter denne model burde det være muligt at afvikle fx en gudstjeneste eller en kort generalforsamling for op til 500 personer.
 
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262 | bbu@bbunews.dk