Ressourcer / COVID-19/Corona

COVID-19/Corona

Informationer pr. 21.04.2021:
 
Retningslinjer for indendørs foreningsaktivitet:
 • Forsamlingsloftet er på 25 indendørs for unge under 18 år. Børn og unge under 18 år defineres som børn og unge til og med 17 år. Der må gerne deltage ledere over 18 år, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre aktiviteten.
 • På trods af det nedsatte afstandskrav, må der maksimalt være 1 person pr. 4 m2 gulvareal.
 • Der skal holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.
 • Foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen Det er dog vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter.
 • Aktiviteter kan foregå i flere grupper af 25 personer, så længe hver gruppe udgør sit eget arrangement.
 • Alle øvrige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal overholdes. Herunder krav om mundbind, rengøring, udluftning osv.
 
Retningslinjer for udendørs foreningsaktivitet:
 • Udendørs foreningsaktivitet kan afholdes med op til 50 deltagere uagtet alder.
 • Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem hver person. Der kan dog udføres aktiviteter, hvor man har direkte berøring med andre. Her skal man dog være ekstra opmærksom på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne.
 • Det er muligt at afholde aktiviteter for flere deltagere end 50, hvis deltagerne er sektionsinddelt i grupper af max 50.
 • Fælles kontaktpunkter skal markeres og rengøres hyppigt.
 • Det er muligt at overnatte i telte og shelters efter gældende retningslinjer.
 
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262