Om BBU / Ansatte

Ansatte

Forretningsfører og Foreningskonsulent:


Bo Lundgaard
Mail
Tlf. 7532 4885
Mobil 2085 4885

Det er helt gratis for lokalforeningerne at få Bo på besøg

Måske mangler du hjælp til det administrative, økonomi, generalforsamlinger og medlemsregistrering.

Har din ledergruppe brug for at høre om de mange gode materialer som findes til den aldersgruppe som du arbejder med? Bo kommer gerne og præsenterer de forskellige materialer som findes og som mange slet ikke at opdaget endnu.

Gennem BBUs lokale lederuddannelse kan du få undervisning til din ledergruppe. Bo har bl.a. undervist Roskilde om relationer og Hjørring om lederstil. Bo underviser bl.a. i nedenstående emner og har din ledergruppe et særligt emne, så er det også muligt at få strikket en undervisning sammen omkring det. 

 • Basic lederskab (En leders A,B,C…)
 • Visioner der rykker (Udarbejde og følge op på visioner)
 • PR og hvervning (Målgruppeanalyse, layout, kontakt til lokalsamfundet og PR)
 • Gode ledermøder (Mødeteknik, mødedynamik og referatskrivning)
 • Nye Ideer (Modvirk stagnation ved at gennemgå en ideudviklingsproces)
 • Værdibaseret lederudvikling (hvordan udvikles gode ledere)
 • Hvad er BBU? (Medlemmer, internationalt arbejde, ledertræning)
 • Planlægning og projektstyring (Planlægning baglæns, brainstorm og mindmapping)
 • Relationer i praksis (Relation, respekt og respons)
 • Lederstil (RAFI-test og teamsamarbejde)
 • Et godt sted at være (Image, ”Magnet-effekten” og kvalitet i aktiviteterne)
 • Ansvarlighed, ære og pligt (Lederens engagement i forhold til hinanden og deltagerne)
 • Tjek på dem (Hvordan involverer vi de vanskelige)
 • Samtaleteknik (Aktiv lytning, den sælgende samtale, ærlighed og åbenhed)
 • Psykologi (Børn og unges intellektuelle og åndelige udvikling)
 • Børne- og ungdomsarbejdet - en del af Menigheden
 • Andagt (Hvad vil vi med andagten og forskellige andagtstyper)
 • Tal om Tro (Hvordan tale vi med andre om tro)
 • Op-ind-ud i foreningen (Trekanten fra Livs-mønstre til lokalforeningen)
 • ”Dit aktuelle emne….”

Kontakt Bo for at aftale et besøg.

Lederkonsulent:

Charlotte Willer
Mail
Mobil: 6137 6068

Charlotte bor i København og har en kandidat i pædagogisk psykologi, læser teologi og er ansat som præst i Regen i København. Hendes ansættelse i BBU er på 25%.

Charlotte brænder for “næsten” både vores næste og den næste generation. Charlotte arbejder også med sunde fællesskaber, hvor den enkelte kan udvikle troen på Gud.

I BBU bliver hendes arbejdsopgaver fortrinsvis:

 • Udvikling/nytænkning af nationalt ledertræning, med fokus på Ship, Jeremias, Hybrid og Levit.
 • Være sparring for de frivillige stabe, samt være en del af Program Udvalget på sommerstævnet.
 • Arbejde med frivillighed, med fokus på motivering og fastholdelse.
 • Kommunikation
Har du brug for at Charlotte hjælper dig i det lokale arbejde, så er det helt gratis at få besøg af Charlotte

Chinkonsulent:


Moses Peng
Mail
Mobil: 6183 8478

Moses bor i Esbjerg, hvor han er ansat som præst i Chin menigheden. Moses arbejder samtidig frivilligt som generalsekretær for den danske landsdækkende Chin organisation CCA-DK, hvor lokale Chin menigheder samles. Det er gratis at få Moses på besøg og han skal bl.a.:

 • Besøge de lokale Chin børne-og ungdomsgrupper
 • Formidle undervisningsmateriale til Chin lokalforeninger
 • Formidle lederuddannelse til Chin lokalforeninger
 • Hjælpe med medlemsregistrering og administration i alle Chin lokalforeninger
Børne- og Ungdomskonsulent:
 
 
Rasmus Elkjær Larsen
Mail
Mobil: 2362 1010

Rasmus er ansat som præst hos Frikirken i Aabenraa, men 10 timer om ugen vil han bruge som børne- og ungdomskonsulent i BBU. Rasmus har fokus på at motivere børnekirkemedarbejdere og hjælpe med udvikling af børnekirker lokalt. Det er gratis at få besøg af Rasmus i lokalforeningen.

Herudover arbejder Rasmus med trosudvikling i BBUs forskellige målgrupper, som går fra 0-30 år. Det er vigtigt at troen tidligt bliver en aktiv del af børn og unge’s hverdag og derfor er det vigtigt at fokusere mere på kontinuerligt trosudvikling, der hele tiden bygger ovenpå og udvikler troen hos børn og unge.

Rasmus er også en del af Jeremias ledergruppen og være med til at inspirere lederne i det lokale arbejde.
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262