Om BBU / Ansatte

Ansatte

Forretningsfører og Foreningskonsulent:
Bo Lundgaard
Fælledvel 16
7200 Grindsted
Mail: bo@bbunews.dk
Tlf. 7532 4885
Mobil 20854885

Det er helt gratis for lokalforeningerne at få Bo på besøg

Måske mangler du hjælp til det administrative, økonomi, generalforsamlinger og medlemsregistrering.

Har din ledergruppe brug for at høre om de mange gode materialer som findes til den aldersgruppe som du arbejder med? Bo kommer gerne og præsenterer de forskellige materialer som findes og som mange slet ikke at opdaget endnu.

Gennem BBUs lokale lederuddannelse kan du få undervisning til din ledergruppe. Bo har bl.a. undervist Roskilde om relationer og Hjørring om lederstil. Bo underviser bl.a. i nedenstående emner og har din ledergruppe et særligt emne, så er det også muligt at få strikket en undervisning sammen omkring det. 

 • Basic lederskab (En leders A,B,C…)
 • Visioner der rykker (Udarbejde og følge op på visioner)
 • PR og hvervning (Målgruppeanalyse, layout, kontakt til lokalsamfundet og PR)
 • Gode ledermøder (Mødeteknik, mødedynamik og referatskrivning)
 • Nye Ideer (Modvirk stagnation ved at gennemgå en ideudviklingsproces)
 • Værdibaseret lederudvikling (hvordan udvikles gode ledere)
 • Hvad er BBU? (Medlemmer, internationalt arbejde, ledertræning)
 • Planlægning og projektstyring (Planlægning baglæns, brainstorm og mindmapping)
 • Relationer i praksis (Relation, respekt og respons)
 • Lederstil (RAFI-test og teamsamarbejde)
 • Et godt sted at være (Image, ”Magnet-effekten” og kvalitet i aktiviteterne)
 • Ansvarlighed, ære og pligt (Lederens engagement i forhold til hinanden og deltagerne)
 • Tjek på dem (Hvordan involverer vi de vanskelige)
 • Samtaleteknik (Aktiv lytning, den sælgende samtale, ærlighed og åbenhed)
 • Psykologi (Børn og unges intellektuelle og åndelige udvikling)
 • Børne- og ungdomsarbejdet - en del af Menigheden
 • Andagt (Hvad vil vi med andagten og forskellige andagtstyper)
 • Tal om Tro (Hvordan tale vi med andre om tro)
 • Op-ind-ud i foreningen (Trekanten fra Livs-mønstre til lokalforeningen)
 • ”Dit aktuelle emne….”

Kontakt Bo for at aftale et besøg.

Chinkonsulent:
Emmanuel Cinzah
Fasanvej 2
6900 Skjern
Mail: salaiemmanuel@gmail.com
Mobil: 42403192

Emmanuel bor i Skjern, hvor han er ansat som præst i Chin menigheden. Emmanuel arbejder samtidig frivilligt som generalsekretær for den danske landsdækkende Chin organisation CCA-DK, hvor der i øjeblikket er 8 tilknyttede Chin menigheder. Emmanuels opgaver som chinkonsulent bliver bl.a.:

 • Besøge de lokale Chin børne-og ungdomsgrupper
 • Formidle undervisningsmateriale til Chin lokalforeninger
 • Formidle lederuddannelse til Chin lokalforeninger
 • Hjælpe med medlemsregistrering og administration i alle Chin lokalforeninger

Mail til sekretariatet bedes sendt til bbu@bbunews.dk

BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262 | bbu@bbunews.dk