Ressourcer / 1-2-3 lokalforening

1-2-3 lokalforening

BBU vil rigtig gerne have flere lokalforeninger som medlemmer i BBU, idet vi sammen kan hjælpe og inspirere hinanden.

Det er forholdsvis enkelt at oprette en lokalforening, hvorefter du har mulighed for at søge om penge til det lokale arbejde både genem BBU, Kommunen og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Der er dog visse krav som skal opfyldes for at blive en medlemsforening i BBU, idet BBU modtager tilskud fra tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd og derfor skal kunne dokumentere nedenstående:

  • Medlemmer i lokalforeningen skal registreres med navn, adresse og fødselsår
  • Medlemmer skal betale mindst kr. 75 årligt i kontingent til lokalforeningen
  • Lokalforeningen skal årligt betale kr. 10 pr. medlem til BBU
  • Lokalforeningen skal én gang årligt indsende et dokumentationsskema
  • Lokalforeningen skal indsende et regnskab for året
  • Lokalforeningen skal indsende et referat fra årets generalforsamling
  • Lokalforeningen skal indsende dokumentation for årets aktiviteter

Herunder findes en række dokumenter, som kan være en hjælp til at oprette en ny lokaleforening og samtidig en hjælp til eksisterende lokaleforeninger. 

1-2-3 Oversigt - Dette skal man huske som lokalforening - Download

1-2-3 Vedtægt - Sådan laver du vedtægter for din lokale forening - Download

1-2-3 Vedtægt - Skabelon til vedtægter, som skal tilrettes - Download

1-2-3 Stiftende Generalforsamling - Sådan afholdes en stiftende generalforsamling - Download

1-2-3 Optagelse i BBU - Sådan optages lokalforeningen i BBU - Download

1-2-3 Årlig Generalforsamling - Sådan afholdes den årlige generalforsamling - Download

1-2-3 Regnskab - Sådan laves et regnskab for lokalforeningen - Download

1-2-3 Regnskab - Skabelon til regnskab i word - Download

1-2-3 Regnskab - Skabelon til regnskab i excel - Download

1-2-3 Registrering af medlemmer - Sådan registreres medlemmer i lokalforeningen - Download

1-2-3 Børneattester - Sådan indhentes børneattester. Læs også mere her - Download

 

BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Fælledvej 16, 7200 Grindsted  | Tlf.: +45 2578 3262