Ressourcer / Sommerstævne - Børneattester

Sommerstævne - Børneattester

Det er besluttet, at der indhentes børneattester på ledere som deltager i hele Sommerstævnet. Det vil typisk være gruppeledere, sangere, musikkere, medhjælpere, teknikkere m.v.

Den ansvarlige leder, på hhv. KIDZ, CONNECTED og ONE, laver en liste over alle lederne, hvorpå der skal indhentes børneattester. Denne liste mailes til bbu@bbunews.dk. Listen skal indeholde det fulde navn og hele cpr-nr. Listen skal se sådan ud:

Jens Søren Jensen 112233-4455
Søren Peter Otto Henrik Jensen 112233-4455
Ulla Ullasen 112233-4455

Deadline for indsendelse af listen er 1. maj 2017. (Skulle der komme ledere efter dette tidspunkt, skal deres navn og cpr-nr. straks sendes til bbu@bbunews.dk)
 
Når lederne modtager anmodningen i deres E-boks, skal den godkendes infenfor 14. dage. Klik her for vejledning til digitalt at godkende anmodning om børneattest
 
BBU - Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund | Rosenlunden 17, 5000 Odense  | Tlf.: +45 2578 3262 | bbu@bbunews.dk